Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 50 per kalenderjaar.

Geïnteresseerden kunnen 1 à 2 keer deelnemen aan een activiteit alvorens te beslissen om lid te worden.